Politica de confidentialitate

Atunci cand folositi Serviciile noastre procesam anumite date cu caracter personal precum: nume, prenume, e-mail, numar de telefon, date legate de interactiunea cu Administratorul Site-ului, informatii standard de autentificare pe internet, tipul de browser si limba, timpii de acces si adresele site-urilor respective, informatii legate de calitatea si utilizarea Site-ului.
Furnizarea datelor personale catre Administratorul Site-ului este voluntara. Cu toate acestea, in functie de tipul de serviciu pe care doriti sa il utilizati, este posibil sa va oferim aceste servicii doar daca ne furnizati anumite date cu caracter personal, de exemplu, va putem procesa o rezervare/ comanda doar daca colectam date precum numele, datele de contact si/sau detalii livrare comanda.